Vi aftaler på forhånd hvad der skal laves.
Du kan vælge at få det udarbejdet hver uge, hver 14.dag, månedsvis eller kvartalsvis.
Du kan sende dit materiale, aflevere det personligt eller vi kan komme og hente det hos dig. Alternativt kan opgaverne udføres i din virksomhed eller som en kombination af begge.
Tilrettelæggelsen afhænger alene af dig og din virksomheds ønsker og behov.
Uanset hvilken løsning der vælges afregnes der kun for medgået tid. Alternativt kan der laves en fast pris efter tilbud.
Bang Bogføring - Skottenborg 12-14, 8800 Viborg - tlf.: 8660 0051 / 2926 0071 - email: niels@bangbogfoering.dk
Forside
Vi tilbyder
Hvordan
Udbytte
Info
Kontakt
Links