Tid
Du sparer tid og får dermed større overskud til din virksomhed, dine kunder og din familie.
Overblik
Vi tager os af det administrative bøvl og sikrer, at bogholderiet altid er ført ajour. Vi er til rådighed som din rådgiver og sparringspartner. Det giver dig et bedre overblik.
Økonomi
Du behøver ikke at have fastansat personale til administration og regnskab. Ingen udgifter til ferie og sygedagpenge. Du betaler kun for medgået tid.
Bang Bogføring - Skottenborg 12-14, 8800 Viborg - tlf.: 8660 0051 / 2926 0071 - email: niels@bangbogfoering.dk
Forside
Vi tilbyder
Hvordan
Udbytte
Info
Kontakt
Links